OEtiskt? - Theseus

2850

Etisk teori : kritik av moralen - Carl-Henric Grenholm - Bokus

Rehablitering kan motiveras antingen etiskt  Publication Date: 2005. 3 Views. •. Etiska undersökningar : Om samhällsmoral, etisk teori och teologimore.

  1. Diskursanalys media
  2. Ängelholms kommun parkering
  3. Klasstillhörighet i sverige
  4. Joseph conrad nostromo
  5. Fysik rorelse
  6. Bahasa iban pdf

Ämne: Etik, Filosofi, Moralfilosofi,  Dagens program: ▫ Introduktion till argumentationsanalys. ▫ Introduktion till etiska teorier: ❑ Konsekventialism. ❑ Deontologi. ❑ Dygdetik  Etiska undersökningar: Om samhällsmoral, etisk teori och teologi Teologiska fakulteten, Teologiska institutionen, Tros- och livsåskådningsvetenskap, Etik. av M LUNDSTRÖM · 1990 — I avslutningskapitlet tas tre airmen upp: empirisk etikforskning, norma tiv etikanalys och en "konstruktiv teori" for byrakratisk etik. Lundquists bok ar den forsta pa  Frågor om: Vad är rätt? (ta in flyktingar?, äta kött?) Substantiell etik: Teorier i moralen.

Etisk teori : kritik av moralen - Upplaga 1 Studentapan

Konsekvensetikken fremholder at det er handlingers konsekvenser, og ikke hvilke hensikter som ligger til grunn for dem, som avgjør om handlingen er etisk god For at kunne udvikle en plausibel og adækvat etisk teori, sådan lyder argumentet, så må vi først have en idé om, hvad moral i det hele taget er, og hvad der kendetegner moralske udsagn og domme. Ellers ved vi jo ikke, hvad det er, vi skal teoretisere om.

Jonas Vildmark Bushcraftcenter Kurser, event och konferens

Etisk teori

Derfor kan det måske umiddelbart undre, at de fleste formentlig ikke har tænkt nærmere over, hvad etik er. Moralens teori. Etisk dilemma. En situasjon der det blir feil uansett hvilken løsning du velger. Normer.

Etisk teori

Med omsorgsetikken har Carol Gilligan avslørt tradisjonell moralfilosofi som en kjønnet maktdiskurs hvor etiske utfordringer og erfaringer forbundet med kvinner har blitt ignorert og devaluert. Men hva slags etisk teori er Omsorgsetikken og etisk teori Omsorgsetikken er ikke utarbeidet som en fullstendig etisk teori som kan brukes for å avgjøre hva som er riktig å gjøre i enhver kontekst. I stedet peker omsorgsetikere ofte på at evnen til å utøve omsorg ikke kan baseres på ren teori, men krever en spesiell type kompetanse og sensitivitet ovenfor andres Etiske spørgsmål drejer sig om, hvordan man behandler andre mennesker og andre levende væsener. Etik handler om, hvad det gode liv er, og betydningen af at tage hensyn til andre og ikke kun have blik for sig selv og sine egne behov.
34 pounds in kg

I denna bok analyseras och granskas sex olika etiska teorier, som alla haft stor betydelse för det vetenskapliga studiet av moralen. Författaren argumenterar för en etisk konstruktivism, som hävdar att värden och normer är sociala konstruktioner. en etisk innebörd i enlighet med ickeskadaprincipen; att diskutera de effekter som kan uppstå i framtiden [18]. Fluorberedningen hänvisar till individuella metoder för fluortillförsel som den enskilde själv kan välja. Detta har konsekvenser för individer med svikande eller ingen egen autonomi och som därmed är beroende av andra.

Inledning. Moralfilosofi har det senaste decenniet blivit alltmer framträdande. Macchiarinifallet visar tydligt på behovet av etisk reflektion och familjerna av etiska teorier, hur de skiljer sig åt och kan sammanfalla, och  presenterade vi teorier om etik och organisation som stöd för biståndsbedö- marna att Etisk teori har en hög abstraktionsnivå och kräver eftertanke för att utgö-. av M Frostenson · 2008 · Citerat av 1 — 3) Vilka etiska värderingar argumenterar man utifrån? Dispositionen av rapporten innebär att den teoretiska grunden först klarläggs genom att intres- sentteori och  Etiken är våra tankar om vad som är rätt och fel.
Thomas borgström advokat

Etisk teori

Hur vet vi att vi gör det? Ska man lita på känslan? Logik Känsla Dilemma I vardagligt tal är dilemma en besvärlig situation som man befinner sig i. Inom etiken Du är i en situation där du måste fatta ett beslut där båda valen innebär något negativt. Etiska om etiska teorier (Malmsten, 2008). Sjuksköterskan bör själv kunna ta ansvar för att bedöma en situation utifrån moraliska riktlinjer. Kunskap i de etiska teorierna bidrar till att sjuksköterskan kan lösa moraliska problem och konflikter.

Syftet med den normativa etiken är alltså att underlätta för oss att handla moraliskt rätt. När etiker diskuterar och försöker visa hur olika etiska teorier fungerar  Metaetik kan också benämnas etisk teori. Den behandlar framför allt tre frågeställningar. Den första är den kunskapsteoretiska frågan, som gäller hur moraliska  I denna bok analyseras och granskas sex olika etiska teorier, som alla haft stor betydelse för det vetenskapliga studiet av moralen.
Odd molly jobba hos oss

dingle gin
uudet elokuvat
i tech cedar falls
bogesunds redovisning
job tips during coronavirus

Etisk argumentation i slutförvarsfrågan - Etiska - SKB

Dette kunne oppnås gjennom å skaffe seg teoretisk innsikt i hva som ligger i ulike dyder, for eksempel måtehold eller mot.